Burada bulunan yazıların amacı felsefe konularının irdelenmesi, insan ve hayat üzerine felsefi tartışmaların yürütülmesidir. Bu çalışma gerçekleştirilirken konular ciddi, ayrıntılı aynı zamanda basit bir üslup ile ele alınmaya çalışılmıştır. Burada bulunan metinleri yazarken “ben” dilini kullanmaya çalıştım. Çünkü ben dilinin daha samimi, anlaşılır ve gerçekçi olduğunu düşünmekteyim. Bu yüzden tüm yazılarda olabildiğince ben dilini kullanmaya gayret ettim. Yazılarda ben dilini gördüğümüzde o yazının kalitesiz ve ciddiyetsiz yazılmış olduğunu düşünmemiz gayet doğaldır. Ama burada bulunan yazıları biraz biraz okuduktan sonra yazıların derinliği ve altyapısı ile ilgili yorum yapmak daha sağlıklı olabilecektir.

Burada yer alan metinlerin bir diğer amacı da felsefe, insan bilgisi ve daha genel anlamda hayat ile ilgili merakı olup, bazı kafa karıştırıcı sorular soran kimselere, biraz olsun farklı, güncel ve olabildiğince güvenilir ve geçerliliği olan fikirler, bilgiler sunabilmektir. Yine bu sebepten yazıları yazarken ben dilini samimi ve basit bir üslup ile kullanmaya çalıştım. Ayrıca öğretmenliğim sırasında ve günlük hayatımda insanlar ile iletişimim esnasında samimiyetin ve duyguların ne kadar önemli olduğunu tecrübe ettim. Konuşurken, yazarken karşınızdaki insana bir şeyler anlatabilmek için onların duygularını gözetmek, en önemli yöntemlerden birisi -ki Descartes’in vurguladığı gibi “yöntem” insan hayatı için vazgeçilmez derecede önemlidir. Bu yüzden felsefe ve insan bilgisine dair fikirleri, düşünceleri olabildiğince “iyi, yavaş, duraksayarak ve sade” şekilde anlamaya ve anlatmaya çalıştım. Umudum ufak bir parça da olsa, okuyucunun kafasında itici bir kuvvet ve sorular oluşturabilmek. Bu yazılar düşünmek ve sonrasında olabildiğince yaşam tecrübesi ile daha az düşünüp yaşamak isteyenlere gelsin.

Alp Yüce
01.08.2019